Hur tillverkas tyg?

Hur tillverkas tyg

Tillverka tyg

Kläder är tillverkade av många olika typer av textila material som till exempel linne, bomull, ylle, viskos, polyester. Ofta består textilierna av blandningar av två eller flera olika textilfibrer. En textilfiber är långsmal och böjlig i sin form och är själva grundmaterialet till tyg och kläder. Ett textilt material sorteras in efter om de är konstgjorda eller naturliga, samt om råvaran till fibrerna kommer ifrån växter, djur eller olja. Ett textilt material sorteras in efter om de är konstgjorda eller naturliga, samt om råvaran till fibrerna kommer ifrån växter, djur eller olja. Begreppet textil är ett samlingsnamn för produkter och material framställda av textilfibrer genom en textil teknik. Textila material är insatsvaror vid tillverkning. På så sätt kan en produkt förädlas i flera led, och fortfarande kallas för material. Som exempel är garn ett material (gjort av textilfibrer), och garnet är i sin tur ett material som används för att framställa tyger. Tygerna fungerar som material inom exempelvis textilindustrin eller byggindustrin.

KONSTFIBRER

Fibrer som har tillverkats på konstgjord väg genom olika typer av kemiska processer kallas vanligtvis för konstfibrer. Råvaran till konstfibrer kan antingen komma från skog och andra cellulosabaserade råmaterial och kallas då regenatfibrer. Kommer den från olja kallas det syntetfiber. För att tillverka konstfibrer framställs en spinnlösning ur råvaran och denna formas till långa fibertrådar, filament. Filamenten kan användas som de är eller skäras i kortare längder och göras krusiga för att likna naturfibrer.

NATURFIBRER

Naturfibrer är i sin tur olika fibrer som kommer från naturen. Lin. bomull och silke har som exempel använts av oss människor i tusentals år för att spinna trådar och tillverka kläder. Naturfibern kan antingen vara från växter, växtfibrer, som exempelvis lin och bomull eller djurfibrer såsom ull och silke. Naturfiberns utseende och egenskaper varierar mycket beroende på dess ursprung. Som exempel kan en bomullsfiber variera från drygt en till dryga sex centimeter. En silkesfiber är däremot flera 100 meter långa och kallas filament.

Tillverkning av tyg och textil

Textilier produceras dels industriellt och dels hantverksmässigt. Textilproduktionen var en av de första, för att inte säga den allra första, tillverkningen som industrialiserades i samband med den industriella revolutionen. Innovationer såsom spinning Jenny och vävmaskinen fick ett stort genomslag och förändrade samhällsstrukturen. Industrialiseringen inleddes i bomullsindustrin för att senare sprida sig till ylleindustrin och linneindustrin. Textilindustrin har varit föremål för en av de största svenska strukturomvandlingarna när Sverige inte längre kunde konkurrera med lågprisländer i produktionen av konfektion. Den inhemska textilproduktionen, däribland Svenska Rayon, ansåg ha ett strategiskt värde. Idag har produktionen av tekniska textilier blivit allt viktigare för svensk teko-industri. Vid sidan om den industriella produktionen av textilier finns även hobbybetonad produktion som kallas hantverk. Manuellt producerade textilier som är konstnärligt formgivna benämns ibland konsthantverk och tillverkas ibland av textilkonstnärer. Annan manuellt producerad textil kallas för hemslöjd, i synnerhet då den hämtat inspiration från den svenska allmogekulturen.

Olika sätt att tillverka tyger

Nedan är olika metoder för att framställa tyger och textilier:
 • Vävning är en teknik där två vinkelräta trådsystem (varp och inslag) förs samman i en vävstol och åstadkommer tyg. Viss vävning sker hantverksmässigt (handvävning), men den mesta vävning sker maskinellt i vävmaskiner. Vävda tyger används exempelvis i krockkuddar.
 • Stickning är en teknik där en lång tråd sammanfogas till maskor som tillsammans bildar trikå. Viss stickning sker hantverksmässigt (handstickning) men den mesta stickningen sker industriellt. Man kan även använda tekniken stickning för att ersätta trasiga senor.
 • Virkning: en teknik där en lång tråd sammanfogas till en yta med hjälp av en virknål.
 • Flätning och makramé textila tekniker där man sammanfogar tre eller fler trådar.
 • Knyppling en teknik, liknande avancerad flätning, där par av knyppelpinnar förflyttas enligt speciella mönster för att skapa spets. Handgjorda spetsar kallas också äkta spets. De flesta spetsar idag tillverkas maskinellt.
 • Valkning eller tovning, ibland kallad stampning eller filtning, innebär att man pressar samman våta och varma ullfibrer så att de hakar i varandra.
 • Tuftning är en teknik för att skapa lugg på mattor, så kallad tuftvara.
 • Nålning, spunlace, spunbond och meltblown är exempel på mekaniska, termiska och kemiska metoder som används för att sammanfoga korta eller långa fibrer till fiberduk, med ett samlingsnamn kallad nonwoven.
 • Sybutiker i Sverige

  Nedan följer utvalda städer och orter där du kan hitta sybutiker i Sverige.